Month: January 2024

6 สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนลงโฆษณาเฟสบุ๊ค

6 สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนลงโฆษณาเฟสบุ๊ค

“เฟสบุ๊ค” เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 2.93 พันล้านคนทั่วโลก จึงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อมูลและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงโฆษณาเฟสบุ๊ค เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ สามารถยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และไม่สูญเปล่า กำหนดเป้าหมายโฆษณาให้ชัดเจน ก่อนลงโฆษณาเฟสบุ๊ค ผู้ประกอบการควรกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากการทำโฆษณา เช่น ต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์  เมื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้ชัดเจนแล้ว จะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบโฆษณาและกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลงโฆษณาไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรในการทำโฆษณาดังกล่าว ...